zsplubiaz

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
Przejdź do treści
Pierwsze zajęcia odbyły się 5 listopada 1946 roku w budynku przy obecnej ul. Wojska Polskiego. Uczestniczyło w nich 32 uczniów: 13 dziewczynek i 19 chłopców, uczęszczających do klas 1 - 4. W pierwszym okresie nauczania charakterystyczna była duża rozpiętość wieku uczących się, co spowodowane było okresem wojny. Zajęcia prowadzone były w klasach łączonych: pierwsza z drugą i trzecia z czwartą. Stopniowo Lubiąż coraz bardziej zaludniał się: 15 maja 1947 roku przybyli repatrianci z Francji, na terenie obecnego szpitala powstał Ośrodek Mechanizacji Rolnictwa. Wraz z dorosłymi przybywało dzieci. We wrześniu 1947 roku było ich już 62: 33 dziewczynki i 29 chłopców, a w kolejnym roku szkolnym - 87. W międzyczasie z Lubiąża wyjechały stacjonujące tu od zakończenia II wojny światowej wojska radzieckie.   
1 kwietnia 1948 roku szkoła została ulokowana w jednym z opuszczonych przez wojsko budynków przy ul. Wolności (obecnie M. L Willmanna). Przed wojną mieściła się tam szkoła ewangelicka. Był to rok, kiedy z panią Emilią Tutak pracowała już druga nauczycielka, pani Zofia Mandziuk. Obie panie uczyły wszystkich przedmiotów. W roku szk. 1951/52 w lubiąskiej szkole pojawiła się kolejna nauczycielka, która związała z nią swoje losy. Pani Władysława Kędzierska zaczęła pracować już w 7 - klasowej szkole. Uczyła historii, wychowania obywatelskiego, prowadziła harcerstwo. Kierownikiem placówki była wówczas p. Weronika Lubasiewicz. Oprócz tych pań nauczycielami byli również: p. Józef Lubasiewicz i p. Elżbieta Gnatiuk, późniejszy wieloletni kierownik. Szkoła mieściła się w tym czasie w dwóch budynkach przy obecnej ul. B. Wysokiego, gdzie przed wojną istniało przedszkole. Każdy z czworga nauczycieli uczył młodsze klasy, a oprócz tego konkretnych przedmiotów w klasach starszych. III klasa, przydzielona pani Władysławie Kędzierskiej, liczyła ponad 30 uczniów. Kolejne lata 50 - te przyniosły wzrost liczby dzieci. Nierzadko klasy liczyły 45 - 50 uczniów. Wieczorami odbywały się kursy dla analfabetów oraz uzupełniające kursy dla młodzieży, która nie miała ukończonej VII klasy.
Adres: ul. Wojska Polskiego 3A, Lubiąż, 56-100 Wołów
telefon:  71 389 71 96, kom. 663 331 668
Przedszkole "Niezapominajka": 511 849 599
http://www.zsplubiaz.oswiata.org.pl
Wróć do spisu treści