Pogoda w Lubiążu

BIPPDF Drukuj Email
Niedziela, 20 Listopad 2011 02:13

Lubiąż


Lubiąż leży na prawym brzegu Odry. Malczyce znajdują się na lewym brzegu Odry, ok. 8 km na południe od Lubiąża. Z kolei wieś Rzeczyca leży ok. 2 km na północny-wschód od Malczyc - aktualnie powstaje tam stopień wodny na Odrze.

Na szczególną uwagę zasługuje miejscowość Lubiąż. Od najdawniejszych czasów znajdowała się tam przeprawa przez Odrę. W epoce wczesnofeudalnej powstał tu gród, który prawdopodobnie został zniszczony w czasie najazdu Henryka V na Śląsk w roku 1108. Na jego gruzach ok. 1150 r. Benedyktyni budują klasztor z kościołem pod wezwaniem Św. Jakuba. Jednak pozostają w nim bardzo krótko, gdyż kilkanaście lat później ich miejsce zajął zakon Cystersów, a sprowadził ich do Lubiąża Książę Bolesław I Wysoki. Pierwsi mnisi przybyli tu 16 sierpnia 1163 r. z Pforty nad Saala w Turyngii, a w dokumencie lokalizacyjnym Książę Bolesław I Wysoki zapisuje im 15 wielkich posiadłości, które otrzymali w roku 1175. Od tej pory, aż do wojen husyckich, dzięki różnym hojnym ofiarodawcom zakon systematycznie powiększa swój stan posiadania. Na początku XIII wieku organizuje swoje filie w Mogile pod Krakowem, Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim.

Wojny husyckie w latach 1428-1432 zapoczątkowały proces upadku świetności zakonu. Husyci zrabowali i spalili wiele wsi. Przez cały wiek XVI rządzący zakonem opaci z różnym skutkiem próbowali odbudować gospodarkę i życie klasztorne. Jednak dopiero po wojnie trzydziestoletniej rozpoczyna się długi, ponad stuletni okres odbudowy, rozkwitu gospodarczego i kulturalnego fundacji klasztornej.

W latach 1681-1739 dzięki ogromnej zamożności klasztoru powstają nowe obiekty: pałac opata, klasztor, browar, piekarnia, szpital i wiele zabudowań gospodarczych. Bardzo ważne dla statusu tej miejscowości było to, iż w latach 1249-1844 była ona miastem. Nowy pałac opata i klasztor tworzą ogromny kompleks należący do największych tego typu w Europie Środkowej. Jego kubatura wynosi ponad 330 tys. m3, długość fasady zachodniej 223 m, a szerokość 118 m. Wnętrza wypełniają wspaniałe sale: książęca, biblioteka, jadalnia opata, refektarz letni i ponad 300 innych pięknych pomieszczeń ozdobionych znakomitymi płótnami wielkiego malarza śląskiego Michała Willmanna, a także K. von Bentuma, F. Mangoldta oraz rzeźbami Steina.

Świetność zakonu kończy się wraz z przejściem Śląska pod panowanie pruskie w roku 1740. W 1810 r. na mocy rozporządzenia królewskiego nastąpiła sekularyzacja opactwa lubiąskiego. Po 650 latach zakon Cystersów w Lubiążu przestaje istnieć. Z klasztoru zabrano i wywieziono 471 płócien, rzeźb, monet i instrumentów muzycznych. Budynki klasztorne przekazano na szpital, a gospodarcze oraz pałac opatów stały się własnością państwowej stadniny koni. W czasie II wojny światowej w kompleksie klasztornym uruchomiono fabrykę sprzętu wojskowego obsługiwaną przez międzynarodowy obóz pracy przymusowej.


Wiosną 1944 r. zabrano resztę obrazów M. Willmanna, rozebrano stalle, rzeźby oraz pozostałości wystroju pałacu, kościoła i rozwieziono je po różnych muzeach i kościołach. W latach od 1945-1948 w klasztorze zorganizowany był szpital dla jednostek Armii Radzieckiej, a od 1950 roku cały kompleks klasztorny praktycznie nie ma gospodarza. Wykorzystywany jest częściowo przez Dom Książki, częściowo przez muzeum Narodowe we Wrocławiu (na magazyny). W 1962 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu rozpoczął kompleksowe prace mające na celu ratowanie tego obiektu.

Wiosną 1989 r. powstała fundacja "Lubiąż", która za główny cel wyznaczyła sobie remont i adaptację tego obiektu, przywrócenie go do dawnej świetności użytkowej, zorganizowanie w nim centrum kongresowego Środkowej Europy z hotelem, salami konferencyjnymi, wystawienniczymi i pięknym zapleczem rekreacyjnym.ZabytkiOpactwo w Lubiążu

Barokowy budynek klasztorny wybudowany w latach 1692 - 1710. Jest to ogromny czworobok, którego skrzydło zachodnie o długości 101 m jest na tej samej linii co skrzydło zachodnie. Poza dużymi salami reprezentacyjnymi (refektarz i biblioteka) na każdej kondygnacji znajduje się ponad 30 pomieszczeń o powierzchni od 24 do 50 m2. Cała powierzchnia klasztoru ma 6402 m2, a jego kubatura to 190000 m3. Stan techniczny budynku jest dobry, po remoncie zabezpieczającym.

Kościół Świętego Jakuba

Prawdopodobnie jest to najstarsza budowla w tym kompleksie, wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany. Obecny kształt uzyskał w latach dziewięćdziesiątych XVII wieku. Był kościołem parafialnym dla świeckich pracowników klasztoru, a po sekularyzacji został przekazany gminie ewangelickiej. Poważnie uszkodzony w latach 1945 - 1948. W latach 1960 - 1964 pokryty nowym dachem. Jest to budowla jednonawowa na planie krzyża, z wydzielonym łukiem tęczowym, prosto zamkniętym prezbiterium, fasadą skierowany na wschód ku kościołowi klasztornemu. Obiekt aktualnie nieczynny, wymaga remontu zabezpieczającego, wyraźnie widoczne są pęknięcia ścian i sklepienia.Kościół Najświętszej Marii Panny

Jest to kościół trójnawowy, bazylikowy z transeptem i trójnawowym prezbiterium. Wybudowany został w XIII wieku w stylu gotyckim, a w latach 1672 - 1681 poddany gruntownej barokizacji, której efektem był barokowy wystrój wnętrz oraz zachodniej części budynku obejmującej wejście i elewację. Jego powierzchnia wynosi 1703 m2, a kubatura 44000 m3. W obiekcie wykonano nowe pokrycie dachu i obróbek dachowych, naprawiono i uzupełniono witrażowe okna, zainstalowano nową kamienną posadzkę.
Pałac opatów

Wybudowany w latach 1681 - 1699 to ogromny obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, pokryty wysokim dwuspadowym dachem. Fasada skrzydła zachodniego o długości 96 m stanowi część głównego masywu całego opactwa. Skrzydło północne ma długość 118 m a szerokość 18 m. Powierzchnia to 6350 m2, kubatura 87800 m3. Stan techniczny obiektu jest dobry, po pełnym remoncie zabezpieczającym i pełnej konserwacji najważniejszych sal - jadalni opata i sali książęcej.


W Lubiążu organizowany jest Slot Art Festival. Jest to impreza na skalę światową. Na te 4 dni do Lubiąża przyjeżdżają tysiące ludzi z całego świata. Wszyscy oni biorą udział w licznych koncertach, warsztatach i naukach. Oprócz tego w Lubiążu odbywają się miejscowe festyny itp., np. Korso Kwiatowe, czy Dni Lubiąża.


 

Godło

ZSP Lubiąż

Obraz 136.jpg

Zegar

Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej

Szkoła w ruchu